Ważne:

W Sklepie internetowym www.mojdomkreatywnie.pl sprzedawane są produkty ręcznie wykonywane. Wręcz niemożliwym jest wykonanie dwóch takich samych produktów. Przedmioty wykonywane są na formach, po czym poddawane suszeniu. Z powodu braku możliwości wykonania wielu produktów przez jedną osobę, często dany produkt tworzy kilka osób. Stąd też inne formy oraz niewielkie różnice w wymiarach. Najczęściej są to różnice  do +/-1cm. Wiklina to materiał naturalny, wszelkie „wady” materiału wynikają z cech wikliny.

Wymiana

 1. Klient ma prawo wymienić zakupiony Produkt w Sklepie internetowym www.mojdomkreatywnie.pl w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
 2. Klient ma możliwość wymiana na inny Produkt dostępny w Sklepie w tej samej cenie bądź innej po wcześniejszym ustaleniu i dopełnieniu poniższych formalności.
 3. Aby dokonać wymiany Klient musi skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej. Podczas wymiany wiadomości drogą elektroniczną zostaną uzgodnione wszelkie formalności dotyczące wymiany towaru. Należy odesłać Produkt w stanie nienaruszonym bez śladów użytkowania, w innym przypadku towar nie podlega wymianie i zostaje odesłany na koszt Klienta. Klient nie może wysłać wymieniany towar za pobraniem.
 4. Koszty wysyłki wymienianego towaru, a także koszty ponownej wysyłki do Klienta ponosi Klient, chyba, że Sprzedawca z Klientem ustalą inaczej. Koszty wysyłki należy uiścić na podany nr konta bankowego, w tytule przelewu wpisać „wymiana” oraz podać nr zamówienia.

ZWROTY

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą. Klient nie musi podawać przyczyny, lecz miło by było wiedzieć, co w przyszłości możemy zrobić.
 2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy, Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je na adres sklepu pocztą bądź skanem na adres e-mail sklepu w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru.
 3. W przypadku zwrotu zakupionego produktu Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Produkt uszkodzony, z widocznymi śladami użytkowania nie będzie przyjmowany jako zwrot i zostanie odesłany z powrotem na koszt Klienta.
 4. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Klient nie może odesłać towaru do Sprzedawcy za pobraniem.
 5. Sklep dokona zwrotu płatności po otrzymaniu towaru z powrotem przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba, że Klient uzgodni ze Sprzedawcą inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Każdy zakupiony Produkt można reklamować z tytułu rękojmi lub z tytułu gwarancji przez okres 2 lat od daty otrzymania Produktu.
 3. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie i wysyła na adres sklepu pocztą lub e-mailem. Klient w reklamacji może zawrzeć jedno z żądań: obniżenia ceny, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. Koszt wysyłki zakupionego towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie odbiera zwrotów wysłanych za pobraniem bądź produktów wysłanych bez uprzedniej konsultacji (drogą elektroniczną).
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi innego towaru, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę w taki sam sposób, w jaki Klient zapłacił za zakupiony towar, chyba, że Klient wraz ze Sprzedawcą uzgodnią inaczej. Sprzedawca zwraca wszystkie płatności, które poniósł Klient, czyli cenę produktów oraz koszty wysyłki produktu do Klienta.
 7. W przypadku nieuznania reklamacji, Sprzedawca odsyła reklamowany Produkt na koszt Klienta, jeśli Klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji, Produkt zostanie zutylizowany.

ADRES DO WYMIAN/ZWROTÓW/REKLAMACJI
MDK – Mój Dom Kreatywnie
ul. Poznańska 20 a lok 1
05-270 Marki